GRACE omstreeks 2012 [NLR]

NLR's GRACE naar NTM
Geplaatst: 29 oktober 2018

Als gevolg van ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie nam het aantal onderzoeksopdrachten voor GRACE (Generic Research Aircraft Cockpit Environment) af. Daarom besloot het Directieteam van het NLR in april van dit jaar, dat de GRACE-onderzoeksimulator per 31 december 2018 zal worden 'gesloten' of al eerder indien dat mogelijk zou zijn! De laatste vlucht vond plaats op 9 oktober 2018!

NLR mag zich nu Koninklijke NLR noemen
Geplaatst: 8 april 2019

Ter ere van het 100-jarige bestaan is op 5 april door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het predicaat Koninklijk toegekend. Deze eervolle onderscheiding is de bekroning op het werk van NLR als toonaangevend technologisch kennisinstituut op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Nederland. Het predicaat is uitgereikt door de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. NLR mag zich nu Koninklijke NLR noemen.

 

Nieuwsbrief
Geplaatst: 18 september 2021
Nieuwsbrief 80 is verschenen (15 september 2021) en op de website geplaatst (18 september 2021). Inhoud o.a.:
| Periodiek overleg (tussen RSL, LVA en MLD) | Delfts blauw bord uit 1924 | Uit het interview met Mevr. Buttstedt |

 

Samenwerkingsovereenkomst met NRM getekend

GRACE overgedragen aan de Erfgoedstichting
Geplaatst: 15 mei 2019

Op 8 mei jl. is de in 2018 overtollig geworden vluchtsimulator GRACE door het NLR overgedragen aan de Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN). De overdrachtsovereenkomst werd getekend door Leo Esselman, namens het NLR en Kees Bakker, namens de Erfgoedstichting (foto). Hiermee ontving de stichting een bijzonder stuk NLR-erfgoed in eigendom.

Nieuws-archief
Hieronder vindt u gearchiveerde nieuwsberichten. Het meest recente nieuws staat bovenaan.


Nieuwsbrief en jaarverslag
Geplaatst: 15 mei 2021
Nieuwsbrief 79 is verschenen (12 mei 2021) en op de website geplaatst (15 mei 2021). Inhoud o.a.:
| De CKL van de Luchtvaartdienst | Speurwerkmedaille KIVI | Glass reinforced aluminium (GLARE) |
Het jaarverslag 2020 is eveneens verschenen.
Een nagekomen correctie aangaande bovenstaande nieuwsbrief: de link naar de website van Herman Dekker in de tweede eindnoot op pagina 4 is niet goed. Klik hier voor de juiste. Zijn indexpagina is te bereiken via http://www.hdekker.info

Nieuwsbrief
Geplaatst: 12 december 2020
Nieuwsbrief 77-78 is verschenen (9 december 2020) en op de website geplaatst (12 december 2020). Inhoud o.a.:
| Circus Flinterman | Pander E in aanbouw | Geallieerde vliegtuigcrashes |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 25 juli 2020
Nieuwsbrief 76 is verschenen (22 juli 2020) en op de website geplaatst (25 juli 2020). Inhoud o.a.:
| Wie doet wat bij SBEN | NLL in WOII | NIVR 70 jaar |

Nieuwsbrief, jaarverslag en beleids- en werkplan op de post
Geplaatst: 6 mei 2020
Door de coronacrisis kon de papieren versie van de Nieuwsbrief 75 in maart niet worden verzonden naar onze donateurs. Vandaag is daar verandering in gekomen. In de postzending zitten ook het jaarverslag 2019 en het Beleids- en werkplan 2020-2022.

Nieuwsbrief, jaarverslag en beleids- en werkplan
Geplaatst: 20 maart 2020
Nieuwsbrief 75 is verschenen (18 maart 2020) en op de website geplaatst (20 maart 2020). Inhoud o.a.:
| Donateursbijeenkomst | NIVR 70 jaar | Beeldbank |
Door omstandigheden (coronacrisis) kan de papieren versie nog niet worden verzonden naar onze donateurs en is vooralsnog alleen hier te lezen en te downloaden.
De hierin aangekondigde donateursbijeenkomst op 18 april ging niet door en wordt verplaatst naar een latere datum.
Het jaarverslag 2019 en het Beleids- en werkplan 2020-2022 zijn eveneens verschenen en zullen t.z.t. als bijlagen bij de nieuwsbrief worden toegezonden.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 15 december 2019
Nieuwsbrief 74 is verschenen (11 december 2019) en op de website geplaatst (15 december 2019). Inhoud o.a.:
| NIVR 70 jaar | Ir. Frits Plantema | Open dag Marknesse |

Tevens verscheen de vierde jubileumbijlage met daarin een eeuw luchtvaartonderzoek.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 6 oktober 2019
Nieuwsbrief 73 is verschenen (2 oktober 2019) en op de website geplaatst (6 oktober 2019). Inhoud o.a.:
| NIVR 70 jaar | Open dag NLR Amsterdam op 22 juni | Fokker-50 model gered |

Tevens verscheen de derde jubileumbijlage met daarin de hoofdrolspelers bij de RSL/NLL/NLR.

Nieuwsflits 
Geplaatst: 27 augustus 2019
In Nieuwsbrief 72 (pagina 3) van onze stichting, die u in juni verscheen, was aangekondigd, dat de eerstvolgende donateursbijeenkomst zou worden gehouden op zaterdag 12 oktober bij het NLR in de Noordoostpolder. Deze bijeenkomst zal worden uitgesteld tot zaterdag 2 november en vindt plaats bij het NLR in Amsterdam. Binnenkort meer informatie over deze bijeenkomst.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 28 juni 2019
Nieuwsbrief 72 is verschenen (26 juni 2019) en op de website geplaatst (29 juni 2019). Inhoud o.a.:
| GRACE formeel overgedragen | NLR Koninklijk | NIVR 70 jaar |

Tevens verscheen de tweede jubileumbijlage met daarin de hoofdrolspelers bij de RSL/NLL/NLR.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 22 maart 2019
Nieuwsbrief 71 is verschenen (20 maart 2019) en op de website geplaatst (22 maart 2019). Inhoud o.a.:
| 13 april volgende Donateursbijeenkomst | NIVR-geschiedenis, dl. 7 | Jubileumvieringen |

Tevens verscheen de eerste jubileumbijlage met daarin de hoofdrolspelers bij de RSL.

Nieuwsflits 
Geplaatst: 22 maart 2019
Het Jaarverslag 2018 van de stichting is verschenen (16 maart 2019) en op de website geplaatst (22 maart 2019).

Nieuwsbrief
Geplaatst: 21 december 2018
Nieuwsbrief 70 is verschenen (19 december 2018) en op de website geplaatst (21 december 2018). Inhoud o.a.:
| 70 jaar NIVR (deel 6) | De verhuizing van GRACE | Vrijwilligersbijeenkomst |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 21 september 2018
Nieuwsbrief 69 is verschenen (19 september 2018) en op de website geplaatst (21 september 2018). Inhoud o.a.:
| 70 jaar NIVR (deel 5) | Verhuizing van de Museumobjecten | Prof.dr.ir. J.P. Benthem |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 29 juni 2018
Nieuwsbrief 68 is verschenen (27 juni 2018) en op de website geplaatst (29 juni 2018). Inhoud o.a.:
| Onder de vleugels van Göttingen | 70 jaar NIVR (deel 4) | Boek over A.G. von Baumhauer |

Michel Peters ontvangt eerste exemplaar van boek over Von Baumhauer
Geplaatst: 13 juni 2018

Michel Peters ontving op vrijdag 25 mei j.l. in de Aviodrome te Lelystad het eerste exemplaar van het boek over het leven van Albert Gilles von Baumhauer (1891-1939).

V.l.n.r.: Kees Bakker, Frans Klein en Michel Peters
[foto: A.P. Bernhart]

De boekpresentatie was georganiseerd door de Stichting Behoud Erfgoed NLR, die opdrachtgever was voor het maken van het boek. Schrijver is Simon Boersen, een voormalig NLR medewerker, die werd bijgestaan door een redactieteam. In het archief van de stichting is een groot deel van het persoonlijk archief van Von Baumhauer ondergebracht. Reden daarvan is dat deze, tot nog toe niet heel bekende, man sterk verbonden is geweest met het NLR. Als afgestudeerd werktuigbouwkundig ingenieur had hij op 26-jarige leeftijd al een groot nationaal en internationaal netwerk opgebouwd op het terrein van de luchtvaart. Daarom werd hem in 1917 door de Overheid gevraagd een plan te schrijven voor een Instituut voor de Luchtvaart. Dit plan werd overgenomen en leidde in 1919 tot de officiële start, op het terrein van de Marinewerf in Amsterdam, van de Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart (RSL), de voorganger van het huidige Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Von Baumhauer heeft 16 jaar bij de RSL gewerkt, onder meer als onderdirecteur. In die periode heeft hij een helikopter ontworpen, waarmee van 1924-1930 is geëxperimenteerd op Soesterberg en later Schiphol. Zijn innovatieve, technische oplossingen worden in de hedendaagse helikopters nog steeds toegepast.

Onder grote belangstelling, waaronder veel familieleden van Von Baumhauer, werd aan Michel Peters het eerste exemplaar aangeboden door Frans Klein, kleinzoon van Von Baumhauer. De voorzitter van de Erfgoedstichting, Kees Bakker, wees daarbij op het feit dat het NLR al gedurende 30 jaar het behoud van de historie van het NLR faciliteert. Hij dankte Michel Peters hiervoor. Deze was ingenomen met de komst van het boek, waarin onder andere de ontstaansgeschiedenis van het NLR is beschreven, dat volgend jaar het 100 jarig bestaan hoopt te vieren. Hij ging daarna nog in op de rolverdeling tussen het NLR en de Erfgoedstichting. Zijn primaire aandacht als algemeen directeur gaat uit naar het heden en de toekomst, dus het welzijn, van het NLR in een sterk veranderende omgevingswereld. Naast de nationale taken, die het NLR heeft op L&R gebied in de breedste zin van het woord is het NLR ook langzaam maar zeker zijn vleugels meer internationaal aan het uitslaan. Als je het NLR van nu vergelijkt met de RSL van toen dan valt op, dat het NLR naast de 'traditionele' vliegtuigontwikkeling zich ook, al langere tijd, richt op vliegtuiggebruik met vraagstukken op het gebied van Air Traffic Management, vliegveiligheid en duurzaamheid. Hij sprak veel waardering uit voor hetgeen de Erfgoedstichting doet. De rolverdeling zal wat hem betreft blijven, waarbij de stichting er is om zich ook te ontfermen over de in het heden en in de toekomst gegenereerde historie van het NLR en om deze toegankelijk te maken.

Het rijk geïllustreerde boek van bijna 300 pagina's is verkrijgbaar bij de erfgoedstichting.

Kees Bakker krijgt Koninklijke onderscheiding
Geplaatst: 27 april 2018

Donderdagmorgen 26 april is Kees Bakker, voorzitter van de Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN), Koninklijk Onderscheiden. De burgemeester van de gemeente Bronckhorst, Mevrouw M. Besselink, speldde hem in het gemeentehuis in Hengelo (Gld) de versierselen op behorende bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De burgemeester en Kees [foto: D.J. Rozema]

De burgemeester en Kees net na de ontvangst van zijn onderscheiding
[foto: D.J. Rozema]

Zijn onderscheiding heeft hij voor een belangrijk deel te danken aan zijn verdiensten als vrijwilliger bij:

  • het bekleden van het voorzitterschap van de Stichting Behoud Erfgoed NLR (sinds 2003), waarbij hij een belangrijke sturende rol heeft gehad in de veranderingsprocessen waarmee de stichting zich zag geconfronteerd en hij de vrijwilligers daarbij wist te stimuleren en motiveren;
  • het bekleden van het voorzitterschap van de organisatiecommissies van het European Rotorcraft Forum in 2000, 2006 en 2012. Deze in Nederland gehouden fora werden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek;
  • het mede-schrijven aan twee luchtvaart-historische boeken: 'Een eeuw Marine Luchtvaartdienst', dat in 2017 is gepresenteerd tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de MLD en 'Albert Gillis von Baumhauer, een veelzijdig Nederlandse luchtvaartingenieur', welk boek op 25 mei a.s. wordt gepresenteerd in Aviodrome.

Deze verdiensten stralen ook af op het NLR. Onder de grote schare aanwezigen in Hengelo bevond zich dan ook Michel Peters, Algemeen Directeur NLR, om Kees Bakker te feliciteren met deze onderscheiding.

De Erfgoedstichting heeft Kees van harte geluk gewenst met zijn onderscheiding. Om deze wens kracht bij te zetten, ontving hij onderstaand document.

Felicitatiedocument namens SBE

Het felicitatiedocument namens SBE [foto: F. Sonnenschein]

Diverse media besteedden eveneens aandacht aan het toekennen van de onderscheiding; zie bijvoorbeeld het bericht op de website Contact-Midden, Bronckhorst.

Nieuwsflits 
Geplaatst: 9 maart 2018
Het Jaarverslag 2017 van de stichting is verschenen (7 maart 2018) en op de website geplaatst (9 maart 2018).

Nieuwsbrief
Geplaatst: 9 maart 2018
Nieuwsbrief 67 is verschenen (7 maart 2018) en op de website geplaatst (9 maart 2018). Inhoud o.a.:
| Donateursbijeenkomst op 7 april | 70 jaar NIVR (deel 3) | Boek over A.G. von Baumhauer |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 15 december 2017
Nieuwsbrief 66 is verschenen (14 december 2017) en op de website geplaatst (15 december 2017). Inhoud o.a.:
    | 70 jaar NIVR (deel II) | ICAF: terugblik | Kennisweken bij NRM |

ANBI-status per 1 september 2017ANBI-logo
Geplaatst: 16 november 2017
De Belastingdienst heeft per beschikking van 13 november 2017 de Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum vanaf 1 september 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 8 september 2017
Nieuwsbrief 65 is verschenen (6 september 2017) en op de website geplaatst (8 september 2017). Inhoud o.a.:
    | 70 jaar NIVR (deel 1) | Vrijwilligersbijeenkomst | Aanloop van RSL naar NLL |
Let op: een aangepaste versie is nu te 'downloaden'. In de oorspronkelijke versie zit namelijk een opvallende fout. In de achtste regel op de voorpagina staat 1 januari 2018. Dit moet natuurlijk 1 januari 1918 zijn.

Naamswijziging 
Geplaatst: 19 juli 2017
Met een wijziging van de statuten is de naam van de Stichting Historisch Museum NLR veranderd in Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Deze naam is meer in overeenstemming met de situatie, die is ontstaan na de ontmanteling van het museum en de opslag van het expositiemateriaal. Maar ook is de naam in lijn met de sinds kort veranderde naam van het NLR.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 20 juni 2017
Nieuwsbrief 64 is verschenen (14 juni 2017) en op de website geplaatst (20 juni 2017). Inhoud o.a.:
    | Verslag donateursbijeenkomst | Verhuizing Museumarchief | RSL-herinneringen (deel 1) |

Archief weer naar oude locatie
Geplaatst: 8 april 2017 (bijgewerkt: 3 mei 2017)

Archief naar oude locatie
Archief naar oude locatie [foto: Bram Elsenaar]

Omdat de renovatie van het hoofdgebouw van het NLR klaar is, hebben we toestemming gekregen om het archief vanaf 5 april weer over te (laten) brengen naar de oude locatie in de kelder hiervan. Op 21 april hoopten we hiermee klaar te zijn, maar dat was iets te optimistisch. Vandaag (3 mei) zijn de laatste dozen uitgepakt, die waren gevuld met een goed gerubriceerde inhoud die, boek voor boek, map voor map enzovoort, in de rekken is geplaatst. Nu resterende de dozen, waarvan de inhoud nog veel aandacht vraagt van onze vrijwilligers.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 9 maart 2017
Nieuwsbrief 63 is verschenen (8 maart 2017) en op de website geplaatst (9 maart 2017). Inhoud o.a.:
    | De museumcollectie digitaal bekeken | Heropening vestiging Amsterdam | Het verhaal van Piet Kok |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 16 december 2016
Nieuwsbrief 62 is verschenen (14 december 2016) en op de website geplaatst (16 december 2016). Inhoud o.a.:
    | Deelname aan Kennisweken bij NRM | NVvL vierde zijn 75-jarig jubileum | Boeing werkt al 80 jaar samen met KLM |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 15 september 2016
Nieuwsbrief 61 is verschenen (14 september 2016) en op de website geplaatst (15 september 2016). Inhoud o.a.:
    | Lezing over de ANS op 8 oktober 2016 | Nieuwbouw en renovatie van het NLR | Portretten oud NLL-medewerkers |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 29 juni 2016
Nieuwsbrief 60 is verschenen (28 juni 2016) en op de website geplaatst (29 juni 2016). Inhoud o.a.:
    | Museumarchief klaar voor de toekomst | Boeing vliegt met vleugje Meppel | Bijzondere fotovondsten |

Nieuwsbrief
Geplaatst: 31 maart 2016
Nieuwsbrief 59 is verschenen (30 maart 2016) en op de website geplaatst (31 maart 2016). Inhoud o.a.:
    | Ir. C. Koning | Komst DC-2 | Certificatie Fokker D.XXI replica |

Nieuwsbrief en speciale bijlage
Geplaatst: 19 december 2015
Nieuwsbrief 58 en een speciale bijlage, die gewijd is aan het historische feit dat op 24 november 1955, ruim 60 jaar geleden, het prototype van de Fokker F27 Friendship zijn eerste proefvlucht maakte, zijn verschenen (16 december 2015) en op de website geplaatst (19 december 2015).

Samenwerkingsovereenkomst met NRM getekend
Geplaatst: 10 december 2015

Samenwerkingsovereenkomst met NRM getekendGisteren hebben de besturen van de Stichting Historisch Museum NLR en de Stichting Ruimtevaart Museum een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De formele ondertekening vond plaats voor de Columbus mock-up van het International Space Station in het Aviodrome.

Hiermee wordt de bestaande samenwerking formeel vastgelegd.Samenwerkingsovereenkomst met NRM getekend

De gebieden van samenwerking genoemd in het document zijn: educatieve activiteiten, uitwisselen van ervaring met collectie registratiesystemen en van ervaringen met interactieve presentatiesystemen, opzetten van gezamenlijke exposities, mogelijkheid voor vrijwilligers, leden en/of donateurs/vrienden van beide partijen om deel te nemen aan elkaars evenementen.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 18 september 2015
Nieuwsbrief 57 is verschenen en op de website geplaatst.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 23 juni 2015
Nieuwsbrief 56 is verschenen en op de website geplaatst.

Archief tijdelijk naar elders
Geplaatst: 13 mei 2015
Omdat het hoofdgebouw moet worden gerenoveerd, moet het archief tijdelijk worden verhuisd. Een aantal documenten is al ingepakt in verhuisdozen. De rekken waar deze documenten stonden, worden afgebroken om plaats te maken voor nog meer inpakwerkzaamheden.

Archief wordt tijdelijk ontruimd

Foto's verhuizing van attributen uit NLR-museum naar de opslaglocatie op website van Koninklijke Saan
Geplaatst: 23 maart 2015
Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw heeft Saan regelmatig kantoor- en industriële verhuizingen bij het NLR uitgevoerd. Ook de verhuizing van het museum werd eind februari 2015 volledig uitbesteed aan Saan. Op hun website staan foto's en een verbindende tekst. Klik hier om daar te kijken.

Prijzen museumpublicaties verlaagd
Geplaatst: 20 maart 2015
De prijzen van museumpublicaties zijn verlaagd. Het merendeel is nu te krijgen voor € 7,50 (was € 10,=). Eén publicatie, 50 Years High-Speed Wind Tunnel testing in the Netherlands, 0.2 < Ma < 4.0, is nu te koop voor € 10,= (was € 15,=). Ook donateurs zijn goedkoper uit. Klik snel hier om ze te bekijken.

Nieuwsbrief
Geplaatst: 14 maart 2015
Nieuwsbrief 55 is verschenen en op de website geplaatst.

Laatste loodjes verhuizing
Geplaatst: 26 februari 2015
Maandag 23 februari zijn de zware voorwerpen vanuit de museumruimten naar de nieuw gecreëerde opslagruimte in gebouw 90 verhuisd. Een torenkraan werd in stelling gebracht om deze klus te klaren!

Verhuizing van zware apparatuur
[foto: Henk Pouwels]

 

Op dinsdag de 24'ste waren de verhuizers opnieuw actief: het film- en videoarchief en de daarbij behorende apparatuur gingen naar het Aviodrome te Lelystad. Woensdag 25 februari was 'restjesdag': de voorwerpen, die nog in de kelder onder de museumruimten waren opgeslagen, gingen naar de nieuwe opslagruimte op het Amsterdamse NLR-terrein.

Ontmanteling van de expositie
Geplaatst: 3 februari 2015
De ontmanteling van de expositie is in volle gang. Alle kleine voorwerpen zijn ingepakt in meer dan 150 verhuisdozen.

De verhuisdozen staan klaar

Museum wordt ontruimd

De panelen en vitrines zijn afgebroken en gereed gemaakt voor verhuizing.

De museumcollectie wordt opgeslagen bij het NLR en zal gedeeltelijk worden uitgeleend voor specifieke exposities binnen en buiten het NLR.
Een aantal artikelen gaan naar het Luchtvaart en Oorlogsmuseum op Texel (LOMT) en andere naar het Nationaal Ruimtevaartmuseum (NRM) in de Aviodrome op luchthaven Lelystad. Daar worden deze in de exposities opgenomen.

Mutaties in het bestuur
Geplaatst: 1 februari 2015
De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2015 gewijzigd. De termijn als lid van het bestuur van Floor Pieters, sinds 2011, is afgelopen en wegens zijn detachering in Texas niet verlengd.

Webdesign Martin