Bestuur


D
e bestuursleden worden benoemd door de directie van het NLR. Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Frans Sonnenschein (secretaris - sinds 2012)
Oud-NLR-er, voormalig lid van de directiestaf

DirkJan Rozema (archivaris/penningmeester - sinds 2000)
oud NLR'er, voormalig afdelingsmanager van de afdeling Documentatie en
Informatie
 
Kees Bakker (voorzitter - sinds 2003)
voormalig lid van het NLR-bestuur

Webdesign Martin