Overzicht tentoonstelling eerste verdieping

In het middengedeelte van de algemene geschiedenis van het NLR staat een maquette van de NLR-vestiging in Amsterdam van omstreeks 1975.

Maquette NLR-vestiging Amsterdam

Registratieapparatuur voor vliegproeven.

Registratieapparatuur vliegproeven

De RSL is vanaf 1925 betrokken bij de ontwikkeling van helikopters. Op het bordes staat een stuwstraal-motor van de Kolibrie helikopter opgesteld en een demonstratiemodel van de besturing van de rotorbladen ten opzichte van de rotorkop, waaraan ze zijn bevestigd.

Stuwstraal-motor van de Kolibrie helikopter

NLR is voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de coördinerende autoriteit voor alle aerodynamisch onderzoek. Modellen van draagraketten, Ariane raketten en Hermes ruimtevoertuig, die in de hoog subsone-snelheidstunnel en supersone-snelheidstunnel beproefd zijn, staan hier opgesteld.

Modellen van draagraketten, Ariane raketten en Hermes ruimtevoertuig

Aerodynamica en windtunnelonderzoek vormen het zwaartepunt van onderzoek op niet-luchtvaartgebied. Op het bordes staan een aantal modellen waaraan in de windtunnel metingen zijn verricht met betrekking tot windbelasting, rookhinder en luchtweerstand: de Oosterschelde stormvloedkering, een Spaans passagiersschip, schoorstenen, een locomotief en een ligfiets.

Niet-luchtvaartonderzoek

De aerodynamische collectie bevindt zich in 'het been'. Dit is een nog herkenbaar deel van het omloopkanaal van de grote lage-snelheidstunnel. Het bevat onder meer een (werkende) demonstratie-windtunnel uit 1948 die werd gebruikt om de aerodynamische principes van lift en weerstand te laten zien, alsmede een werkende complete semi-automatische balans uit 1940. Midden op de trap naar het been staat een console met een touch screen voor aanvullende informatie.

Het been

Op het middenbordes in het been staan diverse kleinere windtunnelmodellen van vliegtuigen en raketten opgesteld.

Het been - midden

Een overzicht van de vluchtnabootsers, die bij het NLR zijn gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, zoals het testen van procedures en stuurhutinrichting, is te vinden langs de trap naar de tweede etage.

Vluchtnabootsers

Opmerking: Constructie en Materialen heeft op deze verdieping alleen panelen.

 Terug naar Museale Collectie: Expositie NLR Museum

Webdesign Martin