Oprichting en Statuten

De Stichting Historisch Museum NLR is opgericht op 27 juni 2000. Dit vond plaats 15 jaar nadat een aantal vrijwilligers, medewerkers en oud-medewerkers van het NLR, waren begonnen met het verzamelen van historische spullen en het inrichten van een kleinschalig museum in een gebouw op het NLR-terrein in Amsterdam.

Om het voortbestaan van het museum meer zekerheid te geven is eind 1999 in overleg met de toenmalige NLR-directie besloten tot het oprichten van een stichting.

Statuten

Bij notariële akte verleden op 13 juli 2017 zijn de statuten en de naam van de stichting gewijzigd. De oude naam 'Stichting Historisch Museum NLR' is gewijzigd in 'Stichting Behoud Erfgoed NLR'. De volledige tekst van de statuten leest u hier.

Opmerking: bovenstaand figuur is eigenlijk de kaft van de oorspronkelijke statuten. Door er op te klikken, krijgt u echter inzage in de actuele.

Webdesign Martin