Algemeen Nut Beogende InstellingLogo ANBI
De Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is sinds 1 september 2017 een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie de website van de Belastingdienst voor meer details over dit onderwerp. Hieronder wordt inzicht gegeven in onze doelstellingen en bestedingen.

Naam:
Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

RSIN:
813320409.

Contactgegevens:
Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam.
Klik hier voor meer details.

Doelstelling:

 1. Het doel van de Stichting is het inventariseren, het conserveren, het catalogiseren, het archiveren, het beheren en het voor geïnteresseerden toegankelijk maken van historisch materiaal dat - direct of indirect - betrekking heeft op het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum ("NLR") en/of zijn rechtsvoorgangers.
 2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
  • het organiseren van permanente dan wel ad-hoc tentoonstellingen;
  • het werven van donateurs;
  • het uitgeven van een nieuwsbrief voor donateurs en andere belangstellenden;
  • het publiceren van documenten;
  • het onderhouden van een website;
  • andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de Stichting.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 5. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen in de vorm van bijdragen van donateurs alsmede in de vorm van andere baten.

 

Beleids- en werkplan:
Zie versie 2023-2027 (beleidsplan) en 2023-2024 (werkplan) in één document.

Bestuurssamenstelling:
Klik hier.

Beloningsbeleid:

 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Het bestuur kan een rooster van aftreden maken. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd.
 • Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten:
Zie jaarverslag 2022.

Financiële verantwoording:
Zie financieel verslag 2022.

Webdesign Martin