Documenten

Het documentenarchief van de stichting bevat documenten over ruim 95 jaar sinds de oprichting van het NLR. Een greep uit de documenten:
- luchtvaart- en ruimtevaartboeken;
- jaargangen van luchtvaartbladen;
- maand- en kwartaalverslagen RSL (1918-1934);
- jaarverslagen (1930-2014);
- rapporten van de RSL en het NLL, reisverslagen en dissertaties;
- notulen Commissie van Advies (1919-1937);
- personeelsbladen (Missing Link, NLR-Profiel);
- flyers, brochures;
- (directie)mededelingen.

Een gedeelte van het correspondentiearchief van het NLR is onlangs aan het documentenarchief van de stichting overgedragen.

Het documentenarchief bevindt zich bij het NLR in de vestiging Amsterdam. Inzage in het archief kan worden aangevraagd via het contactformulier (zie menu: Contact > Contactformulier). Archiefstukken worden niet uitgeleend.

Webdesign Martin