Overzicht tentoonstelling tweede verdieping

De opgestelde grote windtunnelmodellen zijn gemeten in de lage- en hoge-snelheidswindtunnels (de grote LST en HST). De getoonde LST modellen zijn alle van hout gemaakt en werden aan draden in de meetsectie op hun kop opgehangen. De HST modellen werden van metaal gemaakt vanwege de veel hogere belastingen.

Grote windtunnelmodellen

Rond 1960 waren de hoge-snelheidstunnel (HST) en supersone-snelheidstunnel (SST) gereed, evenals een eigen centrale die deze tunnels van energie voorzag. Daarvoor werden stoomketels, stoomturbines en generatoren gebruikt afkomstig uit afgedankte 'Escort' schepen uit de Tweede Wereldoorlog. Het in de centrale gebruikte bedieningspaneel van de turbines is ook nog bewaard gebleven. Door de zes hoge schoorstenen, één voor elke ketel, was het NLR kilometers in de omtrek zichtbaar.

Eigen centrale

Een overzicht van de NLR-bijdrage aan de ontwikkeling en het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van verschillende aardobservatiesystemen (remote sensing).

Remote sensing

Op een plateau waren verschillende attributen uitgestald, die betrekking hebben op de beproeving van vliegtuigmaterialen, zoals een rekmeter, een kerfslaghamer, een vermoeiingsbankje en een aantal proefpanelen en proefstukken.

Vliegtuigmaterialen

In de expositie van het NLR-rekencentrum (nog in opbouw), worden drie thema’s belicht: computers, datacommunicatie en informatiesystemen.

Computers, datacommunicatie en informatiesystemen


 Terug naar Museale Collectie: Expositie NLR Museum

Webdesign Martin